• Helpman3 C
  • Helpman2 C
  • Hmjuni4
  • Hmjuni3
  • Hmjuni2
  • Helpman4 C
  • Helpman5 C
zondag 16 december 2018

Gemeente trekt opheffing parkeerverbod Helperzoom in

helperzoomparkeerverbodbreedHet voornemen van de Gemeente om het parkeerverbod aan de oostzijde van de Helperzoom op te heffen wordt weer ingetrokken. Hieronder leest u wat daarover in de Staatscourant is vermeld.

Lees meer...

Helperbel 2018 - 4 is uit

9e Groot Gronings Kerstconcert op zondag 23 december 2018 in de San Salvatorkerk te Groningen

kerstconc18

Op zondagmiddag 23 december 2018 wordt, mede door de successen van de afgelopen acht jaren, weer het Groot Gronings Kerstconcert gehouden, nu dus voor de negende keer.

Net als voorgaande jaren is de organisatie in handen van het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor, het koor dat in 2018 70 jaar bestaat en dat op zondag 27 mei jl. heeft gevierd met een schitterend jubileumconcert aan de boorden van het Paterswoldsemeer.

Lees meer...

Wijkcomité dient zienswijze in tegen opheffing parkeerverbod deel Helperzoom

helperzoomparkeerverbodbreedDe gemeente heeft besloten het parkeerverbod op de Helperzoom (het gedeelte tussen het kruispunt met de Helperbrink en het kruispunt met de Goeman Borgesiuslaan) op te heffen. Door een oplettende omwonende werd dit besluit in de Staatscourant gelezen. Hierop is door veel omwonenden geprotesteerd. het Wijkcomité heeft zich bij dit protest aangesloten en haar bezwaren kenbaar gemaakt bij het College van Burgemeester en wethouders. Hieronder kunt de u de integrale zienswijze lezen.

Lees meer...

Duurzaam Helpman

Helpman duurzaam:

Duurzaamheid

Tijdens de jaarvergadering van het wijkcomité Helpman op 6 november j.l. is van gedachten gewisseld over de mogelijkheden tot verduurzaming van onze wijk.

In boeiende gesprekken met vertegenwoordigers van Grunneger Power, Groningen woont slim en Buurkrach zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden verkend. Zo is er gesproken over wat er achter eigen voordeur al gedaan kan worden, wat je samen met je buren kunt doen en wat er als wijk gezamenlijk kan worden aangepakt.

Lees meer...

Commissie komt nog dit jaar met advies aanpak ringweg

ringokt18

De Commissie-Hertogh, die door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort in het leven is geroepen om oplossingen aan te dragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg, komt uiterlijk eind dit jaar met een advies. Dat schrijft Aanpak Ring Zuid op aanpakringzuid.nl. De commissie kijkt hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met een verantwoorde voortgang van het project. Het gaat daarbij om de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Lees meer...