donderdag 4 maart 2021

Het wijkcomité

Het Wijkcomité Helpman is opgericht in 1982 en heeft zich tot doel gesteld: het bevorderen van het woon-, werk- en leefklimaat in Helpman. 

Het wijkcomité is een vereniging. De leden zijn de bestuursleden van het comité. Verder zijn er donateurs.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1. in contact te treden, overleg te voeren en samen te werken met overheden, instellingen en organisaties die (mede- )zeggenschap hebben over de woon-, werk- en leefomstandigheden;
  2. het waar mogelijk betrekken van bewoners bij overleg over knelpunten en activiteiten in Helpman;
  3. het vervullen van een bemiddelingsfunctie tussen enerzijds organen en personen in de wijk en anderzijds wijk overstijgende instanties, zoals de gemeente;
  4. het verzorgen van publiciteit en informatie(-bijeenkomsten) over de situatie in Helpman, bijvoorbeeld het kwartaalblad "de Helperbel", de website en de sociale media;
  5. het aanwenden van alle wettige middelen waar die nodig zijn. 

U kunt donateur worden door 5 euro over te maken op rekening: NL 91 INGB 0002 6662 56 t.n.v. Wijkcomité Helpman
Denkt u er wel aan duidelijk uw (post-)adres te vermelden, dan kunnen wij u schriftelijk benaderen.

 

Deel deze info:

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??